TOPSHOP.am FASHION WORLD® Գգաղտնիության Քաղաքականություն

 

1-ին տարբերակը վերագրվում է 2008-ի ապրիլ 14-ին

 

Այս քաղաքականությունը նկարագրում է TOPSHOP.am-ի, իր մասնաճյուղերի և փոխկապակցված անձանց կողմից, (սույնը այսուհետ միասնաբար կոչվում է "ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ") տեղեկատվության հավաքագրման, օգտագործման, տարածման կարգը և ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կողմից TOPSHOP.am-ի վեբ էջերում տեղեկատվության հավաքագրման, օգտագործման ու պահպանման կարգը: ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ձեզ ուղերձ հղելուց հետո ցանկացած ժամանակ, առաջ քաշելով ցանկացած տիպի պատճառ կարող է փոխել Գաղտնիության Քաղաքականության կամայական պայման` փոփոխության մասին ծանուցելով TOPSHOP.am կայքին կամ տեղեկացնելով ձեզ էլեկտրոնային նամակի միջոցով: Եթե Քաղաքականության առնչությամբ առաջադրվող փոփոխություններն անընդունելի են ձեզ համար, պետք է դադարեցնեք TOPSHOP.am կայքի օգտագործումը: Եթե փոփոխության մասին ձեր հաղորդագրությունից հետո շարունակեք օգտագործել TOPSHOP.am կայքը դա կլինի վկայությունն այն բանի, որ Գաղտնիության Քաղաքականության նոր պայմաններն արժանացել են ձեր հավանությանը:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ պատասխանատվություն չի կրում իր Հաճախորդների գաղտնիության գործելակերպի կամ տեղեկատվության հավաքագրման և կամ մեկ այլ Երրորդ Կողմի վեբ կայքերի և ծրագրերի նկատմամբ: Այս Գաղտնիության Քաղաքականությունը վերաբերում է բացառապես մեր վեբ կայքերի տեղեկատվության կարգին: Թեպետև այս կայքը ներառում է այլ կայքերի հղումներ, խնդրվում է լինեք տեղեկացված, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում դրանց գաղտնիության կարգի նկատմամբ: Եթե հղումին հետևելով այցելեք մեկ այլ վեբ կայք, ուշի ուշով կընթերցեք դրա Գաղտնիության Քաղաքականություն հատվածը:

 

1. Այս վեբ կայքում հավաքագրված անձնական տեղեկատվություն: ա. Այցելուներ; տեղեկատվության համար TOPSHOP.am-ի կայքերը բեռնող Այցելուներից անձնական բնույթի տեղեկատվություն չի հավաքագրվում:

 

2. Ոչ մի տիպի տեղեկատվություն չի հավաքագրվում Երեխաներից: TOPSHOP.am կայքերը լսարանի համար բաց են և նախատեսված են մեծահասակների կողմից կիրառության համար: ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ոչ մի տիպի տեղեկություն չի հավաքագրում երեխաներից կամ երեխաների մասին: TOPSHOP.am կայքերը նախատեսված չեն մանկահասակ երեխաների համար և ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ նպատակ չունի տեղեկություն հավաքագրել այն օգտատերերից, ովքեր 13 տարեկանից ցածր են: Երեխաների ապահովությունն ու անվտանգությունը խիստ կարևոր է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ համար և ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ խստիվ պահանջում է, որպեսզի ծնողները հետևեն գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին ու դրույթներին, այնպես որ կայքն օգտագործվի միմիայն 13 տարեկանից բարձր անձանց կողմից:

3. Դատական Գործեր: ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ կարող է բացահայտել մի անդամի անձնային ճանաչելիության տեղեկությունը համաձայն ծանուցագրի կամ այլ դատական կամ վարչարարական կարգի, որ պահանջվում է օրենքով կամ մեր շրջահայեցությամբ, որով կարևոր ենք համարում պաշտպանել և ապահովել յուրաքանչյուր անհատի կամ հասարակության անվտանգությունը և խուսափել ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կամ որևէ Երրորդ Կողմի իրավունքները շրջանցելուց:

4. էլեկտրոնային հասցե: Եթե Անդամը ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ տրամադրում է էլեկտրոնային հասցե, ապա նա համաձայն է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ կամ նրա բիզնես կրտսեր անդամներից հաղորդագրություններ ստանալ մինչև այն պահը, քանի դեռ Անդամը չի հրաժարվի հաղորդագրություններ ստանալ` գաղտնիության քաղաքականության այդ հատվածի գրանցումից դուրս գալով:

5. Անվտանգություն : ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ կիրառում է արդյունաբերական ստանդարտ անվտանգության չափորոշիչները անմիջական վերահսկողության ներքո կորուստից, տեղեկատվության փոփոխությունից պաշտպանելու համար, թեպետև բավարար ջանք է գործադրվում կուտակել տեղեկությունը TOPSHOP.am կայքերի ապահով միջավայրում, որ հասանելի չէ հասարակությանը, սակայն այս ամենին զուգահեռ, դարձյալ չենք կարող երաշխավորել բացարձակ անվտանգության ապահովում: Թեպետ ամեն ջանք գործադրվում է մեր ցանցի և համակարգերի ամբողջականության ապահովման համար, բայց և չենք կարող երաշխավորել, որ երրորդ կողմի ‹‹հակերը›› անօրինական կերպով ձեռք չի բերի այդ տեղեկությունը:

6. Ֆինանսական տեղեկատվություն: Որոշ դեպքերում կարող ենք պահանջել կրեդիտ քարտի համարը, բանկային հաշվեհամարներ և այլ նմանօրինակ տեղեկություն, ինչպես օրինակ կրեդիտ քարտի վերջնաժամկետի մասին տեղեկությունն է: Ֆինանսական բնույթի տեղեկատվությունը պատկանում է մեզ և դրա գաղտնիությունը պաշտպանվում է SSL կոդավորման ծրագրի միջոցով: Ֆինանսական տեղեկությունը օգտագործվում է գնման գործընթացի իրականացման համար և ֆինանսական տեղեկությունը կբացահայտվի Երրորդ Կողմին միմիայն այն դեպքում, եթե այն բխի գնման գործընթացի անհրաժեշտությունից: Մնացյալ դեպքերում այս տեղեկությունը ենթակա չէ վաճառքի կամ տարածման:

7. Կայքում հավաքված անանուն տեղեկություն: Մենք արձանագրում ենք տվյալներ տրաֆիկ լոգերի, էջերի բեռնման, դիտման և կայքերի այցելությունների մասին: Կիրառում ենք IP հասցեներ և cookies (քուքիներ) վեբկայքի ստատիստիկ տվյալների հավաքագրման համար: IP հասցեները պահպանում ենք նաև մեր սերվերի վրա, որպեսզի եթե հանկարծ TOPSHOP.am կայքը կոտրեն և լինի անհրաժեշտություն բացահայտել ջախջախման պատճառը, IP հասցեների օգնությամբ կարողանանք դա բացահայտել: Մարկետինգային նպատակներից ելնելով մենք չենք վարձակալում, չենք վաճառում և չենք տարածում անոնիմ տվյալները երրորդ կողմերին: Այս անանուն տվյալներից և ոչ մեկը չի կապակցվում անձնական-ճանաչողական բնույթի տեղեկությանը և մենք նպատակ չունենք կապակցել IP հասցեները կայք այցելող անհատների հետ:

1. Cookies, Web Beacons (քուքիներ, վեբբեկոններ) և այլ տեղեկատվության կուտակման տեխնոլոգիաներ; մենք ներկայումս օգտագործում ենք cookie և web beacon տեխնոլոգիաները անհատի մասին որոշ ինտերնետային տեղեկություննր մեր տվյալների բազայում առկա տեղեկության հետ կապակցելու համար:

2. Մենք օգտագործում ենք երրորդ կողմի գովազդային ընկերությունները գովազդներ տեղակայելու համար, երբ այցելում եք TOPSHOP.am կայքը: Այս երրորդ կողմի գովազդող ընկերությունները օգտագործում են ձեր այցելությունների մասին տեղեկությունը ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ գովազդները ձեզ ծառայեցնելու համար: Այս ամենին զուգահեռ այդ ընկերություններն իրենք էլ կարող են տեղադրել իրենց եզակի, երրորդ կողմի cookies-ը ձեր բրաուզերին: Ի հավելումն, կարող ենք օգտագործել Web beacons-ներ, որոնք տրամադրվում են երրորդ կողմի գովազդային ընկերությունների կողմից, օգնելով ղեկավարել մեր առցանց գովազդը: Այս Web beacons թույլ են տալիս ճանաչել բրաուզերի cookie-ն, երբ բրաուզերն այցելում է կայք և օգնում են հասկանալ, թե որ գովազդային բաներն է օգտագործողներին բերել վեբկայք:

Ա. Cookies (Քուքիներ); Cookies վեբ սերվերի կողմից ստեղծված տվյալների փոքրիկ փունջ է, որ ուղարկվում է վեբ բրաուզերի միջոցով և պահեստավորվում է ձեր համակարգչում: Cookies հնարավոր են դարձնում ձեր վեբ փորձառությունների անձնականացումը, այնպես որ անհրաժեշտություն չի լինի յուրաքանչյուր այցի ժամանակ վերամուտքագրել ձեր տեղեկությունը: TOPSHOP.am կայքն օգտագործող անհատները պետք է ընդունեն cookies, որպեսզի կարողանան ամբողջությամբ օգտվեն կայքի գործառույթներից:

Բ. Web Beacons (Վեբ բեկոններ); Web beacon-ը ծրագրային կոդ է, որ օգտագործվում է վեբէջում պատկեր ցուցադրելու համար, սակայն այն կարող է օգտագործվել նաև անհատի եզակի օգտագործողի ճանաչողական տվյալները ( որը հաճախ հանդես է գալիս cookie-ի տեսքով) տվյալների բազա փոխանցելու համար և անհատին կապակցելու տվյալների բազայում իր իսկ մասին նախկինում պահանջված տեղեկությանը:

Սա թույլ է տալիս մեզ հետևել որոշ վեբկայքեր կատարած անհատի առցանց այցելություններին: Web beacons օգտագործվում են որոշելու համար, թե որ արտադրատեսականիով և որ ծառայություններով է անհատն հետաքրքրված և մարկետինգային նպատակից ելնելով հետևել առցանց վարքային սովորույթներին:

Գ. Օգտագործումը, հետևելը և Log Files (լոգ ֆայլերը); ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ հետևում է էլեկտրոնային նամակներին և անդամների կողմից վեբէջեր այցելությունների մասին տեղեկությանը, ինչպես նաև անդամների կողմից մեր էլեկտրոնային նամականին կամ վեբէջերն այցելելու ժամանակ այցելած հիպերհղումներին: Log Files-ն օգտագործվում են անդամի օգտագործումը վերահսկելու համար:

Դ. IP հասցե; Մենք հավաքում ենք ձեր IP հասցեն` օգնելու ախտորոշել սերվերի հետ ծագած խնդիրը և դրանով օգնել TOPSHOP.am կայքին: IP հասցեն ձեր համակարգչին նշանակված թիվ է, երբ դուք օգտվում եք համացանցից: Ձեր IP հասցեն օգնում է նաև ճանաչել ձեզ առանձին սեսիայի ժամանակ և կուտակել լայնածավալ դեմոգրաֆիական տվյալներ:

3. Հղումներ արտաքին վեբկայքերին: Մեր էլեկտրոնային նամականին և վեբկայքերը պարունակում են հղումներ դեպի արտաքին վեբկայքեր, որոնք չեն ղեկավարվում ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կողմից և չեն հանդիսանում ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ սեփականություն: Եթե սեղմեք այդ հղումները, կհայտնվեք արտաքին վեբկայքերում: Ձեր տեղեկությունը ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ տվյալների բազայից կարող է անցնել արտաքին վեբկայք և կամ արտաքին տվյալների բազա, ձեր իսկ հարմարավետության համար (օրինակ` ձեր տեղեկությունը կարող է օգտագործվել հեռվից վեբկայքում ձև նախալրացնելու համար):

Դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում նման Լինքային Կայքերի գաղտնիության համար և այս գաղտնիության քաղաքականությունը չի վերաբերում նման Լինքային Կայքերին:

Հետևապես, Լինքային Կայքերի օպերատորները ձեր մասին կարող են հավաքել տարաբնույթ տեղեկություն և կարող են օգտագործել և բացահայտել այդ տեղեկությունը տարբեր ճանապարհներով, քան մենք կանեինկ եթե այդ տեղեկությունը կուտակված լիներ TOPSHOP.am կայքում: Մենք քաջալերում ենք ձեզ վերանայել Լինքային Կայքերի գաղտնիության քաղաքականությունը: ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ հրաժարվում է լինքային կայքերի միջոցով հավաքված տեղեկատվության նկատմամբ և գաղտնիության քաղաքականության նկատմամբ ունեցած պատասխանատվությունից:

 

Այս Համաձայնագրի մասին ձեր հարցերը կարող եք ուղղել;

 

TOPSHOP.am FASHION WORLD Inc.

Հասցե` Հայաստան, Երևան, Սարյան 8/4

Էլ.-փոստ` info@TOPSHOP.am

Հեռ` (+374) 93 199-849

 
Հեղինակային իրավունք © 2009  TOPSHOP.am FASHION WORLD Իրավունքները պաշտպանված են: l Օգտագործման պայմաններ l Գաղտնիություն l Մեր Մասին l Հետադարձ կապ l Առաջարկ
Մենք պատասխանատվություն չենք կրում գովազդի համար: